Salarizare

Calcul de salarii

Salarizare

Calcul de salarii


Scopul general al serviciului este asigurarea la timp a procesului de salarizare simplificând şi îmbunătăţind administrarea şi productivitatea firmei.

 • Întocmeşte ştatele lunare de salarii, întocmește și depune declarația D112:
 • Calculează drepturile salariale conform pontajului, contractelor de muncă, politicii firmei şi legislaţiei în vigoare;
 • Calculează indemnizaţiile pentru concedii medicale, concedii pre/postnatale, concedii de îngrijire copil;
 • Evidenţiază calculul orelor suplimentare, primelor şi reţinerilor;
 • Întocmește planificarea concediilor de odihnă a salariaților;
 • Transmite către Departamentului Financiar-Contabil ștatul de plată.
 • Întocmeşte declarația D205.
 • Întocmeşte fişiere/ordine de plată pentru achitarea taxelor salariale.
 • Asigură completarea şi transmiterea formalităţilor necesare către bancă pentru întocmirea cardurilor de salarii.
 • Întocmeste și depune dosarul de recuperare a sumelor de la FNUASS.
 • La cerere întocmeşte şi distribuie fluturaşii de salarii.
 • La cererea salariaţilor şi în conformitate cu prevederile legale eliberează adeverinţe.
 • Asigură deplină confidenţialitate a datelor cu care operează.

Legislația din domeniul resurselor umane și salarizării

Legi

Legea nr. 53 din 2003 – Codul muncii
Legea nr. 52 din 2011 – Activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Legea nr. 62 din 2011 – Dialog social
Legea nr. 67 din 2006 – Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
Legea 76 din 2002 – Sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă
Legea 156 din 2000 – Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
Legea 195 din 2001 – Voluntariat
Legea 200 din 2006 – Constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
Legea 202 din 2002 – Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați
Legea 263 din 2010 – Sistemul unitar de pensii publice
Legea 279 din 2005 – Ucenicia la locul de muncă
Legea 344 din 2006 – Detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
Legea 448 din 2006 – Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 467 din 2006 – Stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților

Hotărâri

Hotărârea 500 din 2011 – privind registrul general de evidență a salariaților
Hotărârea 234 din 2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 279 din 2005 – Ucenicia la locul de muncă
Hotărârea 257 din 2011 – Norme de aplicare a prevederilor Legii 263 din 2010 – Sistemul unitar de pensii publice
Hotărârea 384 din 2001 – Norme metodologice la Legea 156 din 2000 – Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
Hotărârea 537 din 2004 – Norme metodologice de aplicare a OUG 96 din 2003 – Protecția maternității la locurile de muncă

OUG

Ordonanța de urgență nr. 46 din 2011 – Desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
Ordonanța de urgență 44 din 2008 – Desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
Ordonanța de urgenta 56 din 2007 – Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
Ordonanța de urgenta 96 din 2003 – Protecția maternității la locurile de muncă
Ordonanța de urgenta 111 din 2010 – Concediu și indemnizația lunara pentru creșterea copilului
Ordonanța de urgenta 158 din 2005 – Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Ordine

Ordin 137 din 2000 – Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Ordin 1832 din 2011 – Clasificarea ocupațiilor din România – nivel de ocupație
Ordin 3512 din 2008 – Documentele financiar contabile